Prvi međunarodni naučni skup „Leksikografski susreti” s temom Moderni rečnici u funkciji prosečnoga korisnika: stari problemi, savremeni pravci i novi izazovi održaće se hibridno (uživo i na daljinu) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 27. do 29. maja 2024. godine.

Skup je namenjen leksikografima, metaleksikografima i ostalim istraživačima (pre svega, lingvistima, didaktičarima, traduktolozima, stručnjacima u oblasti računarske obrade prirodnih jezika, informatičarima, tipografima) koji se zanimaju za (meta)leksikografska pitanja, bilo da se odnose na jednojezične, dvojezične ili višejezične rečnike. Cilj je da se iz što raznovrsnijih uglova sagledaju aktualna metaleksikografska saznanja, razmotre dosadašnja leksikografska postignuća i iskustva, te predstave trenutni i budući leksikografski projekti.